آموزش ERP
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

حضور کارشناسان فنی شرکت توسعه یکپارچه ایلیا در دوره‌ی آموزش نرم‌افزارهای یکپارچه سازمانی(ERP) برگزارشده در سازمان مدیریت صنعتی