گزارش نشریه دانش نفت
یکشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

گزارش نشریه دانش نفت از حضور شرکت توسعه یکپارچه ایلیا در بیست‌وپنجمین نمایشگاه الکامپ.