دعوت به همکاری

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا بمنظور تکمیل تیم فنی خود اقدام به استخدام نیروی متخصص نموده، در همین راستا با ارسال رزومه خود به آدرس ایمیل درج شده در آگهی به خانواده ایلیا بپیوندید.