استفاده از سیستم های ERP در توسعه صنعت بانکداری بانکداری عموما سپرده ها، خدمات وام و انتقال پول را پوشش می دهد. بانک ها نقش مهمی در بسیج و توزیع ثروت ملکی ایفا می کنند تا یک اقتصاد سالم رشد کنند. بانک ها به طور معمول دارای شبکه های شاخه ای بزرگ هستند که بسیاری از آنها بیش از هزار شاخه دارند. مشتری بانک می تواند یک فرد یا یک سازمان با حساب فعلی یا مشابه با بانک (Lipscombe & Pond، ۲۰۰۵) باشد. سیستم های ERP در کسب و کار به طور معمول با چشم انداز داخلی و با چشم انداز خارجی کمتر می شود. با این حال، در بانک ها،

خواندن بیشتر...