استفاده از سیستم های ERP در توسعه صنعت بانکداری بانکداری عموما سپرده ها، خدمات وام و انتقال پول را پوشش می دهد. بانک ها نقش مهمی در بسیج و توزیع ثروت ملکی ایفا می کنند تا یک اقتصاد سالم رشد کنند. بانک ها به طور معمول دارای شبکه های شاخه ای بزرگ هستند که بسیاری از آنها بیش از هزار شاخه دارند. مشتری بانک می تواند یک فرد یا یک سازمان با حساب فعلی یا مشابه با بانک (Lipscombe & Pond، ۲۰۰۵) باشد. سیستم های ERP در کسب و کار به طور معمول با چشم انداز داخلی و با چشم انداز خارجی کمتر می شود. با این حال، در بانک ها،

خواندن بیشتر...

در محیط کسب و کار رقابتی امروز، شرکت ها سعی می کنند با کالاها و خدمات مشتریان خود را سریع تر و ارزان تر از رقابت خود ببرند. آنها چگونه انجامش میدهند؟ اغلب کلید یک سیستم اطلاعاتی کارآمد و یکپارچه است. یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) می تواند به یک شرکت یکپارچه سازی عملیات خود را با بهره گیری از محیط محاسبات گسترده شرکت که شامل یک پایگاه داده مشترک است که داده های سازگار را در تمام کارکردهای تجاری در زمان واقعی فراهم می کند. همانطور که هیت، وو و ژو (۲۰۰۲) اظهار داشتند، “محیط نرم افزاری استاندارد و یکپارچه ERP، درجه ای از قابلیت همکاری را فراهم

خواندن بیشتر...