ابزار مدیریت منابع سازمانی: فرصت ها و موانع ادغام زنجیره تأمین، پیاده سازی ERP باعث می شود که شرکت ها به سوی یک مدل کسب و کار توسعه ای گسترده ای حرکت کنند که ارزش را در کل زنجیره عرضه افزایش می دهد. برای به دست آوردن کارایی زنجیره تأمین، شرکت ها باید حجم زیادی از اطلاعات برنامه ریزی و عملیاتی را از اطلاعات مربوط به قراردادهای سالانه و گزارش پیشرفت های دوره ای به تحویل در زمان واقعی و اطلاعات صورتحساب مبادله کنند. مزایا و موانع ابزار ERP در چند مقاله پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، ما برخی از اظهارات مربوط به مقالات اخیر را مطرح می

خواندن بیشتر...

سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان مبتنی بر یکپارچگی فرآیند داخلی سازمان مانند فروش، تولید و مدیریت انبار و غیره… می‌باشد. تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف می‌توانند زنجیره‌تامین یکپارچه را پشتیبانی نمایند اما رویکردهای گوناگون در یک زمان مانع از یکپارچگی شرکاء تجاری شده‌اند، در جهت بهره‌برداری و دسترسی به برنامه‌های تولید و تحویل تامین‌کنندگان، خریداران می‌توانند برنامه‌های تولید و برنامه‌های تحویل خود را بهبود بخشند. به همین ترتیب، تامین‌کنندگان می‌توانند از داده‌های خریداران ذخیره شده در زمان واقعی برای برنامه‌ریزی سطوح انبار و برنامه‌ریزی تولید استفاده نمایند.  تامین‌کنندگان می‌توانند از خریداران به لحظه جهت انبارش داده‌ای مراحل موجودی و برنامه‌ریزی تولید استفاده نمایند همچنین از اطلاعات وضعیت تسهیم سفارش شرکاء زنجیره‌تامین

خواندن بیشتر...