Focus

Focus

شرکت فوکاس ربع قرن پیش تاسیس شد و با خلاقیت بنیان‌گذاران و کارمندانش توسعه و رشد یافت. فوکاس همیشه در مسیر خود از ابتدا بیشترین تاکید را بر تحقیق و توسعه قرار داده تا از هنر آینده‌نگری در فناوری نهایت استفاده را داشته باشد. امروز شرکت فوکاس به یک شرکت بین‌المللی با ۲۷ شعبه در ۱۷ کشور جهان با حدود ۱۰۰۰ نفر متخصص پرسنل تبدیل شده است که از به روز‌ترین استاندارد‌های فنی برخوردار است. راهکار ارائه شده کنونی بیش از ۲۵ سال توسط متخصصین و مشاورین با تجربه فوکاس، با گستره وسیعی از دانش غنی شده و با بهروش‌های کسب‌و‌کار بیش از ۳۰۰۰۰ مشتری در سراسر جهان اثر‌بخشی آن افزایش یافته است.