نفت و گاز

باتوجه به حجم عملیات و گستردگی فعالیت‌ها و فرآیندهادر حوزه نفت و گاز در سراسر جهان راه‌حل‌های مخصوص در Focus طراحی شده است که  متناسب با نوع تولیدات این صنعت توانایی پشتیبانی و برطرف کردن چالش‌های این سازمان به کمک تیم ilia-ERP، میسرمی‌باشد.

 

چالش‌های صنعت نفت و گاز

 • تغییرات لحظه ای شرایط تامین، تولید و جهانی بودن قیمت فروش محصولات
 • محدودیت های انبارش محصولات میانی و مخازن در تولید پیوسته
 • عدم یکپارچگی سیستم­‌های اتوماسیون صنعتیDCS با برنامه‌ریزی تولید
 • عدم امکان محاسبه دقیق بهای‌تمام­‌شده مرحله­‌ای بصورت لحظه‌ای و واقعی
 • سیستم کدینگ MESC که از وجود کدهای تکراری ممانعت نمی‌کند
 • توقفات پر هزینه در تولید


راهکارهای صنعت نفت و گاز

 • وجود موتورهای برنامه‌­ریزی پیشرفته برای کلیه­‌ی منابع سازمان شامل برنامه‌ریزی تولید، فروش، مواد، بودجه و منابع انسانی در Focus ERP امکان پاسخگویی به تغییرات را فراهم می‌آورد
 • برنامه‌ریزی انبار های میانی و مخازن
 • امکان اتصال به سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و کنترل Real Time تولید
 • استفاده از اطلاعات در لحظه و واقعی استخراج شده از سیستم‌های اتوماسیون صنعتی
 • ابزار قدرتمند جهت جلوگیری از ورود کدهای تکراری
 • وجود زیرسیستم‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM، اضطراری EM، و تاثیرات سیستماتیک آن بر برنامه تولید پایش به لحظه‌ی عوامل بحرانی توقفات