هلدینگ تجاری

هلدینگ‌های تجاری نوعی از سازمان‌های تجاری هستند، که یک شرکت مادر وظیفه کنترل و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه را داشته و از استراتژی‌های مدیریتی برای حداکثرسازی سود بنگاه‌ها بهره‌مند می‌شوند. شرکت مادر به‌عنوان هسته اصلی فعالیت‌ها در نظر گرفته میشود توسعه ورشد بنگاه‎های تجاری با دریافت گزارش‌های عملکرد طی دوره از کلیه شرکت‌های زیر مجموعه میسرمی‌شود. باتوجه به چالش‌های موجود در این صنعت، راه‌حل‌های مخصوصی در Focus و abas  طراحی شده است که پس از شناخت فرآیندها سازمان  و همچنین پیاده‌سازی این نرم‌افزار توسط تیم ilia-ERP، شرکت‌ها در مسیر رسیدن به اهدف قرار می‌گیرند.

در صنایع عمده‌فروشی، بسیاری از توزیع‌کنندگان هنوز هم با سیستم‌های قدیمی IT  کار می‌کنند. با توجه به پیشرفت صنعت، سیستم مدیریت حمل و نقل سیستم مدیریت انبار، انتظار می‌رود در محیط رقابتی این صنعت از شرکت‌ها از سیستم‌های مکانیزه امروزی بهره‌مند شوند.

 

 

چالش‌های هلدینگ‌های تجاری

 •      عدم دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات معتبر شرکت‌های زیر مجموعه به صورت منظم
 • ساختار چند شرکتی و تنوع فعالیت شرکت­های زیرمجموعه باعث پیچیدگی در تهیه صورت­های مالی تلفیقی می‌گردد
 •      زمان‌بر بودن تجمیع و تحلیل اطلاعات جهت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به موقع
 •      عدم امکان رصد دقیق شاخص‌­های کلیدی عملکرد در شرکت‌های زیرمجموعه به صورت لحظه­‌ای
 •      عدم امکان برنامه‌ریزی برای کلیه منابع سازمانی و شرکت‌های زیر مجموعه
 •      وجود کالای راکد و یا کمبود موجودی

راهکارهای هلدینگ‌های تجاری

 • پشتیبانی از ساختار چند شرکتی، زنجیره ارزش کلیه‌ی شرکت‌های زیرمجموعه را پوشش می‌دهد و قابلیت دسترسی اطلاعات به لحظه و معتبر را برای شرکت مادر فراهم می‌آورد
 • پشتیبانی از ساختار چند شرکتی امکان تهیه گزارش‌ها و صورتهای مالی یکپارچه و تلفیقی را فراهم می‌آورد
 • پشتیبانی کامل و قدرتمند از تراکنش‌های بین شرکتی و امکان دسترسی شرکت مادر به اطلاعات کلیدی شرکت‌های زیر مجموعه، منجر به تصمیم‌گیری صحیح مبتنی بر اطلاعات به لحظه و معتبر می‌گردد
 • کاهش فاصله استراتژی با عملیات از طریق تعریف و پایش روزانه شاخص‌های کلیدی عملکرد
 • بهره‌گیری از موتورهای برنامه‌ریزی پیشرفته و امکان ابلاغ و کنترل برنامه‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه
 • برنامه‌ریزی کلیه منابع موجب بهینه‌سازی منابع سازمان و در نتیجه باعث کاهش خواب سرمایه و تقلیل ریسک فروش از دست رفته خواهد گردید