مدیریت دارایی های ثابت

دارایی های ثابت و استهلاک

فوکاس 8 دارای ماژول یکپارچه مدیریت دارایی های ثابت و استهلاک می باشد که به شما اجازه می دهد بطور جامع دارایی ها را از زمان خرید تا زمان اتمام مراحل قانونی و سایر موارد تاثیرگذار بصورت خودکار ایجاد نماید.

 • ایجاد دارایی ها از زمان خرید بصورت تکی و یا گروهی و تعدادی
 • انتخاب روش های محاسبه هزینه استهلاک با توجه به نوع دارایی
 • ایجاد ساختار سلسه مراتبی و گروهبندی دارایی های متفاوت
 • اختصاص دارایی ها به موقعیت / کارمند و یا سایر پارامترها
 • تعریف زمانبندی استهلاک دوره ای برای ارسال سندهای خودکار مالی و GL

 

نگهداری دارایی‌ها

فوکاس 8 اطلاعاتی را جهت برنامه ریزی موثر، زمانبندی و اجرای تاثیرگذار فرآیند نگهداری دارایی ها در اختیار می گذارد.
زمانبندی امور نگهداری

 • پیگیری عملکرد امور تاثیرگذار
 • پیگیری مواد مصرفی و شارژ شدنی در جهت نگهداری
 • پیگیری دارایی های جایگزین
 • فرآیند تامین نیازمندی های مواد
 • میزان استفاده از دارایی ها و ردیابی آن ها 
 • زمانبندی امور بر اساس میزان استفاده
 • در نظر گرفتن زمان خرابی تجهیزات
 • گزارشات نگهداری
   

تغییر ارزش دارایی و تعمیرات

فوکاس 8 به شما اجازه می دهد خوبی دارایی ها را ارزش گذاری کرده و میزان آن ها را بر اساس شرایط خرابی و تعمیران بسنجید.

 • طولانی کردن زمان مفید استفاده از طریق اطمینان از تعمیرات خوب و مناسب
 • مدیریت ارزش کسر شده و یا هزینه های استهلاک بر اساس مواد قانونی و بنا بر نیاز
 • ارسال خودکار اسناد به ماژول مالی جهت ارزیابی مجدد
 • ارزش گذاری دارایی ها با توجه به تعمیرات انجام شده

 

جابجایی دارایی/تحویل دادن/از رده خارج کردن

فوکاس 8 مدیریت انتقال، در اختیار گذاشتن و از رده خارج کردن اموال را از طریق سیستمی بسیار دقیق در اختیار قرار داده و بصورت یکپارچه با سیستم مالی در ارتباط می باشد، به گونه ای که شما در لحظه می توانید از میزان ارزش دقیق داریی های خود آگاه باشید.

 • ارسال خودکار اسناد سود/زیان ارزش دارایی ها در زمان تحویل دادن
 • غیر فعال کردن /  از رده خارج کردن با در نظر گرفتن هزینه های استهلاک بصورت خودکار . یا دستی
 • قراردادن و  توقف استفاده از اموال مستهلک و غیر فعال

 

یکپارچگی

مدیریت دارایی های فوکاس 8 بطور کامل با پرخه سیستم یکپارچه بوده، به گونه ای که بطور همیشگی شما تصویر کامل و اطلاعات جامعی از خود، از طریق تمامی ماژول ها دارید که می توانید برای تولیدات خود با تمام توان بهترین تصمیمات را اخذ نمایید.

 • سرمایه گذاری بر روی دارایی های شما از طریق ماژول کنترل موجودی
 • استفاده از روش های ارسال گوناگون برای محاسبه موارد مالی با توجه به موقعیت خاص شما
 • یکپارچگی کامل با سیستم HCM برای دارایی ها و اختصاص دادن آنها به کارمندان
 • یکپارچگی کامل با فرآیند خرید و ارسال اسناد بر اساس پارامترهای مختلف
 • یکپارچگی با مدیریت مالی ، ارسال خودکار اسناد محاسبه استهلاک /  از رده خارج کردن و ... را برای شما به ارمغان می آورد

 

مزایا

 • پیگیری دقیق و حفاظت از دارایی های شما
 • کاهش تکرارها و افزایش بهره وری برای تیم راهبری از طریق سیستم یکپارچه
 • استفاده حداکثری از دارایی ها برای افزایش بهره وری و بازگشت سرمایه