مدیریت مالی

مدیریت مالی

برای موفقیت در محیط رقابتی امروز، شرکت‌ها نیاز به نوآوری، توسعه و ارائه محصولات با کیفیت بالا متناسب با نیازهای پیچیده کسب و کارهای موجود در جامعه را دارند. بازار جهانی به طور مداوم در حال تکامل است. و قرن بیست و یک نقطه عطفی در حوزه مالی بوده است. امروزه راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به بهترین وجه عمل کرده و کارایی آنها افزایش یابد. 
نرم افزار فوکاس با مجموعه‌ای از راه‌کارهای مفید و قابل اعتماد طراحی شده است که تسهیل کننده وظایف واحد مالی سازمان‌ها می‌باشد.  
      ماژول مالی
        دفاتر و گزارشات مالی      حسابهای پرداختنی
        مدیریت وجوه نقد            برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی
        حساب‌های دریافتنی         حسابداری اموال


ماژول مالی

 •   دفاتر و گزارشات مالی         
 •   مدیریت وجوه نقد        
 •  حساب‌های دریافتنی 
 •  حسابهای پرداختنی
 •  برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریز
 •  حسابداری اموال


 مزایای استفاده از ماژول مالی 

 • بهبود و اثربخشی موثرتر تصمیمات مدیریت 
 • ثبت اطلاعات مالی یکپارچه در کل سازمان 
 • افزایش قدرت نظارت و کنترل بر اسناد ثبت شده 


حسابداری عمومی

 • دریافت گزارش‌های  منسجم  از کلیه تراکنش‌های ثبت شده در سیستم متناسب با طبقه بندی صورت گرفته در درخت حساب سازمان 
 • امکان گزارش گیری از تراکنش‌های ثبت شده بر اساس استانداردهای IFRS، GAAPو ....
 • پشتیبانی از حسابداری ارزی(در سطح واحد/شعبه) با توجه به نرخ پایه تعریف شده و دریافت گزارش مربوطه 
 • امکان تعریف مراکز هزینه به منظور تخصیص هزینه‌های سربار  باتوجه به سرفصل‌های حسابداری.
 • امکان تعریف سال و دوره‌های مالی متعدد به منظور ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه 
 •  پشتیبانی از عملیات حسابداری شعب، ثبت تراکنش های بین شرکتی و هلدینگ‌های تجاری


مدیریت نقدینگی

 • امکان مغایرت گیری اتوماتیک از طریق ورود اطلاعات صورت حساب بانکی به سیستم
 • مدیریت و تعریف واحد های ارزی چندگاه برای حساب بانک و صندوق
 • یکپارچه سازی تقویم جریان نقدی با پرداخت ها و دریافت های خارج از موعد با یادآوری های خودکار و ثبت زمان و سررسید هر یک چک، امکان یادآوری و همچنین نمایش مانده حساب های مربوطه را ایجاد می‌کند
 • نمایش تقویم جریان نقدینگی به صورت روزانه و ماهانه کلیه  دریافت ها و پرداخت ها را نمایش داده و به طرح ریزی موثر جریان نقدینگی در سیستم کمک میکند.


حسابهای دریافتنی

 • آیتم تخفیف به شما اجازه می دهد در خصوص شرایط تخفیف متناسب با مشتریان ، صورتحساب ها گروه کالا، زمان و نحوه تسویه تصمیم گیری نمایید.
 • مدیریت صورت حساب سود و زیان ارزی و ارسال خودکار اسناد و رسید های مربوطه
 • ثبت و کنترل  صورت حساب ها متناسب با متدهای انتخابی FIFO، زمان سررسید صورت حساب و ....
 • مدیریت دریافت‌ وجوه از مشتریان با نگهداری و به روز رسانی اطلاعات پایه مشتریان و گروه بندی آنها 
 • ثبت پیش دریافت ها و صدور سند مالی اتوماتیک عطف به سفارشات فروش یا خریدهای صورت گرفته به از مشتریان


برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی

 • امکان تعریف بودجه جامع متناسب با عملکرد سال گذشته و درصد پوشش عملکرد واقعی و بودجه تنظیم شده
 • امکان  برنامه ریزی بودجه متناسب با مراکز هزینه و واحدها در هر سازمان
 • اعمال کنترل دقیق و بررسی عملکرد واقعی بودجه بندی های تعریف شده و تنظیم محدودیت ها ، هشدارها ، اعلان ها و ...
 • بررسی بودجه تعریف شده طریق تقویم جریان نقدینگی جهت مقایسه شرایط واقعی با  روند برنامه بودجه متناسب با درصد پوشش


حسابهای پرداختنی

 • مدیریت دریافت‌ و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تنخواه و کنترل عملکرد تنخواه گردان‌ و  تنظیم صورت حساب‌های قابل پرداخت بر اساس سررسید آنها
 • مدیریت صورت حساب سود و زیان ارزی و ارسال خودکار اسناد پرداختی مربوطه
 • محاسبه خودکار مبلغ مالیات تکلیفی / ارزش افزوده و سایر محاسبات مالیاتی و کسورات
 • امکان تهیه گزارشات مربوط به نقدینگی، اسناد دریافتی و اسناد پرداختی


  مزایا

 • یکپارچگی ماژول مالی در تمام بخش ها و ارتباط آن با سایر واحدها 
 • افزایش کنترل‌های داخلی بنا بر سیاست های تعریف شده در سازمان
 • عدم وجود مغایرت بین اسناد حسابداری مبتنی بر گردش عملیات تعریف شده در سازمان