پتروشیمی تبریز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تیم ایلیا جلسات  نهایی‌سازی وضعیت مطلوب فرآیندهای حوزه‌های فروش و بهره‌برداری را با موفقیت در سایت پتروشیمی تبریز برگزار کرد.


All right reserved for Ilia 2019