پایان جلسات آموزش (پتروشیمی امیرکبیر)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسات آموزش ماژول مالی پس از تلاش‌ و پشتکار تیم با انگیزه ایلیا به پایان رسید.

تیم ایلیا پس از حضور در  دفتر مرکزی پتروشیمی امیرکبیر جلسات پایاینی آموزش را نیز برگزار کرد.


All right reserved for Ilia 2019