حضور دستیار ویژه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جناب آقای مهندس نجات نیا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور دستیار ویژه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جناب آقای مهندس نجات نیا در غرفه شرکت توسعه یکپارچه ایلیا در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ.


All right reserved for Ilia 2019