همایش شناسایی و کاهش ریسک های اقتصادی با ERP

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تیم توسعه یکپارچه ایلیا به عنوان یکی از حامیان این همایش در وزارت صنعت و معدن حضور داشت

مهندس افتخارمنش مدیر فنی شرکت توسعه یکپارچه ایلیا در این همایش در راستای معرفی تکنولوژی ERP سخنرانی کردند و به معرفی این تکتولوژی جدید پرداختند

همچنین تیم فروش و مارکتینگ شرکت ایلیا در این همایش حضور داشتند و به معرفی محصول این شرکت پرداختند.


All right reserved for Ilia 2019