نفت-و-گاز

  نفت-و-گاز

   

  باتوجه به حجم عملیات و گستردگی فعالیت‌ها و فرآیندهادر حوزه نفت و گاز در سراسر جهان راه‌حل‌های مخصوص در Focus طراحی شده است که متناسب با نوع تولیدات این صنعت توانایی پشتیبانی و برطرف کردن چالش‌های این سازمان به کمک تیم ilia-ERP، میسرمی‌باشد.

  چالش‌های صنعت نفت و گاز
  • تغییرات لحظه ای شرایط تامین، تولید و جهانی بودن قیمت فروش محصولات
  • محدودیت های انبارش محصولات میانی و مخازن در تولید پیوسته
  • عدم یکپارچگی سیستم¬‌های اتوماسیون صنعتیDCS با برنامه‌ریزی تولید
  • عدم امکان محاسبه دقیق بهای‌تمام¬‌شده مرحله¬‌ای بصورت لحظه‌ای و واقعی
  • سیستم کدینگ MESC که از وجود کدهای تکراری ممانعت نمی‌کند
  • توقفات پر هزینه در تولید


  راهکارهای صنعت نفت و گاز

  • وجود موتورهای برنامه‌­ریزی پیشرفته برای کلیه­‌ی منابع سازمان شامل برنامه‌ریزی تولید، فروش، مواد، بودجه و منابع انسانی در Focus ERP امکان پاسخگویی به تغییرات را فراهم می‌آورد
  • برنامه‌ریزی انبار های میانی و مخازن
  • امکان اتصال به سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و کنترل Real Time تولید
  • استفاده از اطلاعات در لحظه و واقعی استخراج شده از سیستم‌های اتوماسیون صنعتی
  • ابزار قدرتمند جهت جلوگیری از ورود کدهای تکراری
  • وجود زیرسیستم‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM، اضطراری EM، و تاثیرات سیستماتیک آن بر برنامه تولید پایش به لحظه‌ی عوامل بحرانی توقفات

                                                                  


  Back to Category

  Date

  05 آذر 1394

  Categories

  صنایع هدف شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
  All right reserved for Ilia 2019